Alparslan BABAOĞLU

Ebru Sanatçısı / Marbling Artist

Bekleriz efendim … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)
Eskilerden … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)
Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da
Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da
Detay … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)
Ve cealnâ minel-mâî külli şey’in hayy … KK Enbiya Suresi Ayet 30’dan bölüm … Ömer Vasfi Efendi … Kısıklı Camii’nin önündeki çeşmenin alın yazısı … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)
Uludağ Üniversitesi, TÜRK EBRUSU’nun her açıdan mercek altına alındığı, çıktılarının her ebrucunun ve sanat tarihçisinin başucu eseri olacağı bir sempozyum düzenliyor … Sempozyumla ilgili her türlü bilginin bulunacağı web sayfası kısa zamanda hazır olacak … Allah utandırmasın … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)
Cümle ihvanın Berat gecesi mübarek, duaları kabul, ibadetleri makbul olsun İnşaAllah … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)
Klasik Türk Sanatları Vakfı’da
Kefa … Hulûsi Efendi …
Cümle ihvanın Mi’raç Kandili mübarek olsun, afv ve mağfirete vesile olsun İnşaAllah …
Girenler nakd-i cân isâr ederler bâb-ı teslîme / Erenler bezmine bir başka türlü armağan olmaz … Abdülkadir Mecdî Efendi … Hat : Neyzen Emin Dede … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh … Nazif Bey … Al Baraka Türk koleksiyonu … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)
Hâzâ min fadli Rabbî … Bu Rabbimin fazlındandır … KK Neml Suresi Ayet 40’tan bölüm … Şefik Bey … (Nakş-ı ber ab Ebru Atölyesi’da)